Objavljen je javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća. Osiguran je novac za 10.000 kuća, državni poticaji kreću se 40 do 80 posto po kući, ovisno o lokaciji, a maksimalno se može dobiti od 84.000 pa sve do 168.000 kuna, objavilo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetsku učinkovitost.

Za bespovratna sredstva građani se trebaju prijaviti izravno u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a prijave se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja. Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća bit će otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava.

Sufinancira se zamjena vanjske stolarije, toplinska zaštita vanjske ovojnice, ugradnja kondenzacijskog plinskog kotla i UGRADNJA SUSTAVA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE – PEĆI NA PELETE.

Subvencionira se 40% troškova do max. 12.000,00 kuna.

Popis potrebne dokumentacije za prijavu:

Prijavni obrazac, uvjerenje o prebivalištu ili obostrana preslika osobne iskaznice podnositelja, dokaz legalnosti obiteljske kuće, izjave vlasnika ili svih suvlasnika da kuća nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na dokaz legalnost i da su svi suvlasnici suglasni za provođenje projekta, ako je kuća nepokretno kulturno dobro, obvezna je pribaviti suglasnost nadležnog konzervatorskog ureda, zemljišno knjižni izvadak ili drugi dokaz vlasništva, izvješće o prvom energetskom pregledu obiteljske kuće, detaljna ponuda dobavljača opreme i izvođača radova

Kako se prijaviti i koji su uvjeti?

Ako je kuća postojeća, legalna, ima maksimalno 3 stambene jedinice ili do 600m bruto podne površine i korisnik u njoj ima prebivalište, upućuje se zahtjev za inicijalni pregled kuće energetskom certifikatoru s popisa ovlaštenih certifikatora (u prilogu).

Za detaljnije podatke koji u uvjeti natječaja i ostalo možete naći u priloženim dokumentima Ministarstva;

http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=enobnovakuca