CENTRALNO GRIJANJE

Specijalizirali smo se za ugradnju centralnog grijanja u Vaš dom.
Dugogodišnje iskustvo rezultiralo je mnogim ugradnjama i instalacijama sustava grijanja na različite tipove goriva kao što su plin, ulje, drva i peleti.

Nudimo inovativna rješenja za nove sustave ugradnje centralnog grijanja, ali i nadogradnje postojećih sustava s kaminima i pećima na pelete.

PROJEKTIRANJE I UGRADNJA

Pružamo usluge projektiranja sustava grijanja prema Vašim željama s ciljem potpune optimalizacije troškova i uživanja u toplini doma.

SERVIS I ODRŽAVANJE

Korisniku proizvoda naše tvrtke zagarantirana je potpuna tehnička i stručna podrška od stručno osposobljenih djelatnika educiranih od strane samog proizvođača.

Puštanje u rad, periodički pregledi, servisi u garantnom i vangarantnom roku, kao i dobavljanje rezervnih dijelova u najkraćem vremenskom roku, omogućavaju korisniku sigurnost i potpunu podršku nakon kupnje odabranog proizvoda.